ماری و گل های کاغذی

حرف هایی برای نوشتن...حرف هایی که دوست دارن خونده بشن

89.من اگه نبودم...
[ ۱۳٩٢/۱/٢۸ ] [ ٩:۳٠ ‎ق.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
86.غیرت...داشتن یا نداشتن.مساله این است...
[ ۱۳٩٢/۱/٢٢ ] [ ۱:٢٠ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
83.جهت آشنایی بیشتر
[ ۱۳٩٢/۱/۱٧ ] [ ۱:٠٥ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
82+1
[ ۱۳٩٢/۱/۱۱ ] [ ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
82.کمککککککککککککک
[ ۱۳٩٢/۱/۱٠ ] [ ٥:٤٢ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
81.شکلکو مکلک
[ ۱۳٩٢/۱/٩ ] [ ٢:٠٥ ‎ق.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
80.سفر گل مال!
[ ۱۳٩٢/۱/٧ ] [ ٢:۳٠ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
79.سال آرامش
[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٩ ] [ ٤:۳٠ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
77.میخواهم همسر مهربانی برایش باشم...
[ ۱۳٩۱/۱٢/٢٧ ] [ ۱:٥٥ ‎ق.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
76.میخوام به شماها بگم...
[ ۱۳٩۱/۱٢/٢۱ ] [ ٢:۱۱ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
74.برفانه!
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ ] [ ۱:۱٧ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
73. اشتباه خوشگل
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٦ ] [ ۳:٠۱ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
72.من یک عروس بدم!
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ ] [ ۳:٤٠ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
71. گل تسبیح
[ ۱۳٩۱/۱٢/٩ ] [ ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
70.کارخونه شکلات + بعدانوشت
[ ۱۳٩۱/۱٢/٩ ] [ ۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
68.رویای یک پل محکم تو ذهنم میبافم...
[ ۱۳٩۱/۱٢/٧ ] [ ٩:٠٠ ‎ق.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
66.چاق میشویم
[ ۱۳٩۱/۱٢/٥ ] [ ۳:۳۸ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
65.گزارش یک تاتر یا چهره من!
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱ ] [ ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
64.هراس
[ ۱۳٩۱/۱۱/٢٩ ] [ ٦:٠٧ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
60.الکی خوش!!!
[ ۱۳٩۱/۱۱/۱۸ ] [ ۱:۱٥ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
58.مادر خواب
[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٥ ] [ ۱:۳٠ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
53.بغض
[ ۱۳٩۱/۱۱/۳ ] [ ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
49.پیژامه
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ ] [ ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
47.من زنیم که...
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ ] [ ٩:٤٩ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
45.بودن یا نبودن...
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ ] [ ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
44.عود با عطر کیک
[ ۱۳٩۱/۱٠/٢۳ ] [ ٢:۳٩ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
42.متاثرگونه!!!
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
41.خانوم پنگوئن
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۱ ] [ ۳:٥٥ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
40.برای مخاطب خاص،معلم بداخلاق درونم
[ ۱۳٩۱/۱٠/٦ ] [ ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
39.بی.بی.سی لایف
[ ۱۳٩۱/۱٠/٦ ] [ ٢:۳٢ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
38.فراموش شده ها
[ ۱۳٩۱/۱٠/٥ ] [ ٢:۱٩ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
37.لطفا با ماسک وارد شوید...
[ ۱۳٩۱/۱٠/۳ ] [ ٥:٥٧ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
36.سلام زمستون:)
[ ۱۳٩۱/٩/۳٠ ] [ ٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
35.گزارشات پزشکی!
[ ۱۳٩۱/٩/٢۸ ] [ ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
34. ...
[ ۱۳٩۱/٩/٢٧ ] [ ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
28.احساس سکون دارم!
[ ۱۳٩۱/٩/۱۱ ] [ ۱:۱۱ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
26.تعطیلات+سین نوشت
[ ۱۳٩۱/۸/٢٩ ] [ ۳:٢٩ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
25.باترفلای افکت!
[ ۱۳٩۱/۸/٢٧ ] [ ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
23.مریچه + جواب یه خانوم
[ ۱۳٩۱/۸/٢٢ ] [ ۳:۳٤ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
20.پر از حسای منفــــــــــــــــــی
[ ۱۳٩۱/۸/۱٥ ] [ ٤:۳٧ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
19.چرا!
[ ۱۳٩۱/۸/۱٥ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
18.آبان بهشت
[ ۱۳٩۱/۸/۱٤ ] [ ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
17.دوستای خیالی بچگیم
[ ۱۳٩۱/۸/۱٠ ] [ ۳:۳٧ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]
1.آغاز
[ ۱۳٩۱/٧/۱٥ ] [ ٦:٠٥ ‎ب.ظ ] [ ماری ] [ نظرات () ]